top of page

Prečo práve so mnou

Prečo sa učiť jazyky práve so mnou? Načo platiť hodiny Slovákovi, keď k nám prichádza čoraz viac prácu si hľadajúcich cudzincov? A prečo si platiť lektora, keď sa môžete učiť sami a hlavne zdarma? Odpovede na tieto pálčivé otázky dneška vám prinesie nasledujúci článok :)

Know-How


Pretože potrebujete aj koučing, založený na mojich 8 ročných skúsenostiach z výučby aj psychológie. Hodiny so mnou plynú veľmi prirodzene, akoby sme sa učili jazyk v danej krajine, ak je to možné, bez použitia rodnej reči. Vďaka empatii a schopnosti pracovať s vašou momentálnou kapacitou, vám napomáham k napredovaniu.. Pri práci so sa zameriavame na okamžité použitie, takže na hodinách budete hovoriť viac vy, než ja. Gramatika prichádza akoby mimochodom, našim hlavným cieľom zostane vaša praktická schopnosť reagovať a intuitívne vytvárať. Vhodným sprievodným slovom a otázkami smerujem študenta k pohode a sebadôvere, k uvedomeniu si gramatických alebo iných súvislostí, a k zopakovaniu práve preberaného učiva. Učebné materiály zdarma sú samozrejmosťou. Je to pomerne rýchla cesta. Od začiatku na akceptovateľnú komunikatívnu úroveň sa môžete dostať za jeden rok, z jednej oficiálnej úrovne do druhej behom 6 až 12 mesiacov. Riešením je hovoriť a hovoriť. Bez ohľadu na podmienky, či stav mysle :)

Go-Dany.com (prečo práve so mnou)
Go-Dany.com (prečo práve so mnou)

Prístup

Otvorený a veľmi flexibilný prístup k študentom, k dosiahnutiu ich cieľa, aj k učeniu ako takému. 99 % študentov vyjadrilo komplexnú spokojnosť s kvalitou absolvovaného jazykového zážitku. Každá jednotlivá hodina je šitá na mieru. 30% mojich študentov absolvuje vzdelávanie vo dvojici spolu s kamarátom/kou.


Rokmi overená kombinácia princípov, ktorých výhodou sú komplexnejšia príprava študenta, prepojenie s praxou, rešpektovanie osobnosti a individuálneho tempa každého študenta, neformálny a rovnocenný vzťah medzi učiteľom a študentom, vysoká efektívnosť:


  • Montessori Prístup (predpokladá, že študent je sám schopný sa intuitívne rozvíjať, ak má pripravené prostredie a vlastný systém, ktorý aspoň ako tak dodržuje)

  • Callanova Metóda (založená na rýchlej interakcii medzi účastníkmi v podobe krátkych výmien, otázky / odpovede)

  • Open Learning (prispôsobuje sa slobode študenta, ktorého vlastné rozhodovanie o procese lepšie motivuje)

  • Projektové Vyučovanie (učiteľ je konzultantom pri študentovom samostatnom riešení projektu/úlohy/cvičenia)

  • Kooperatívny Priebeh (skupina študentov úzko spolupracuje navzájom, učiteľ je rovnocenným členom skupiny)

  • Tvorivá Dramatizácia (rozvoj sociálnych rolí v improvizovaných scénkach, kreativita a emočná inteligencia, uvedomenie si vnútorných procesov v komunikácii)

  • E-Learning (asistovaný virtuálny kontakt, učebné materiály, on-line vzdelávanie: email, skype, facebook, zoom, teams)

Inšpiratívnosť


Veľa jazykoviek vás bude presviedčať, že práve ich systém je ten najlepší, že práve oni majú najkvalitnejších lektorov a že ich referencie dokazujú, že len oni vám vedia najlepšie pomôcť dostať sa k požadovanému výsledku. Táto rétorika je síce pochopiteľná z marketingového hľadiska, avšak nikdy úplne pravdivá. Takými argumentami totiž udržujú vás, laickú verejnosť vo viere v ich spasiteľskú rolu. Avšak pravda je taká, že bez pravidelnej psychickej námahy, memorovania a práce v cudzom jazyku, ktoré si evidentne budete musieť odmakať aj sami vo voľnom čase, sa proste k výsledkom nedopracujete. V konečnom dôsledku je to na vás a nie na učiteľovi, či pokročíte a do akej miery. A v konečnom dôsledku je takmer úplne nepodstatné do akej jazykovky a k akému učiteľovi sa prihlásite. Ak sa rozhodnete pre súkromky, samozrejme zaváži aj učiteľova schopnosť vás silou svojej osobnosti inšpirovať a motivovať. Podotýkam k vašej vlastnej práci :) Ak sa rozhodnete pre skupinku, zaváži ešte aj to, či a nakoľko si medzi sebou utvoríte sociálne väzby pre dosahovanie cudzojazyčnej komunikácie. Ak sa rozhodnete pre rodeného hovorcu (cudzinca bez znalosti slovenčiny), zaváži jeho schopnosť pedagogicky pracovať s vlastným jazykom, a vysvetliť vám vec tak, aby ste ho pochopili aj bez slovenčiny. No aj tak nič nezaváži viac, než vaše vlastné rozhodnutie (či nutnosť) sa učeniu venovať tak, aby ste dosiahli výsledky. Ak si myslíte, že k tomu potrebujete lektora, som vám k dispozícii. Ak to zvládnete sami, o to lepšie pre vás :)

Certifikáty a iné výkazy

No áno, certifikáty. Do úrovne C2 (angličtina + španielčina). No nie som si úplne istý, či niečo dokazujú alebo ukazujú. Podobne ako maturita, alebo diplom vlastne o odbornosti, kvalite, komplexnosti, hĺbke, životnej kompetencii, humore, nebodaj zodpovednosti, či morálke neukazujú v podstate takmer nič. Na vašom mieste by som sa určite viac zameral na to, či sa v prítomnosti lektora cítite dobre, aktívne a živo, či vás cvičenia a rozhovory s ním inšpirujú k pozitívnej zmene, posúvajú do nových oblastí a zážitkov, či je v procese učenia/školenia otvorená komunikácia oboma smermi tak, aby ste okrem prijímania informácií mali priestor aj na praktizovanie. Či vám vie ponúknuť ten správny zážitok. Či je schopný sa vám primerane prispôsobiť v čase, prístupe, tempe, zameraní. Či výsledkom je naozaj vaša zlepšená praktická realizácia v teréne.

Referencie


K mojim klientom patria bežní zamestnanci, ale aj top manažéri medzinárodných obchodných spoločností. Študujú so mnou športovci, marketéri, programátori, umelci, podnikatelia, rovnako aj bežní ľudia alebo čerství absolventi so štátnicou z daného jazyka (obete nášho školstva). Verím, že to so mnou skúsite aj vy :) Prajem vám veľa úspechov. Tu je PRIHLÁšKA.

Daniel Go-Dany.com

Najnovšie články
Archív
Tagy
Vďaka za prípadné zdieľanie :)
bottom of page