Anglický jazyk

www.go-dany.sk (english, espanol, slovensky)

Každý jazyk má svoju charakteristiku, krásu, a určité zvláštnosti, ktorými sa od iných odlišuje. Niektoré budeme schopní rozoznať až pri pokročilejšej úrovni a skúsenosti s daným jazykom, iné sú už na prvé počutie evidentné. Zvuk, použitie, čistota, či špinavosť jazyka istým spôsobom reflektujú kultúrne charakteristiky kmeňa, regiónu, či národa.

V regiónoch Spojeného Kráľovstva ide hlavne o nezávislosť, individualizmus, rezervovanosť, suchý humor, cynizmus, štrukturalizmus, strohosť. Z pohľadu iných národov charakteristikou, tiež ovplyvňujúcou jazyk a jeho použitie je napríklad aj kvalita počasia, anglické jedlo, potešenie z ohovárania, či dokonca dlhý pracovný čas ..  Otestuj sa

Na našich hodinách, v spoločnosti domácich aj zahraničných lektorov máte vynikajúcu možnosť naučiť sa jazyk rýchlo a plynule. Všetky hodiny, kurzy a podujatia sú navrhnuté tak, aby vás preniesli do reálnych situácií, reálneho jazyka, s reálnymi výsledkami. Získate nové zručnosti, nových priateľov, novú inšpiráciu. V prirodzenom rytme, hrdo a s ľahkosťou podáte svoj životný jazykový výkon. 

Cestovateľský Rýchlokurz

Všeobecná Angličtina

Pracovný pohovor

Obchodná Angličtina

Skupinové Konverzácie

On-Line Hodina

Jazykový pobyt