top of page

JAZYKY  -  ZAMERANIE 

 

Go-Dany.com (jazyky a zameranie)
ZÁKLADY JAZYKA

 

Základná komunikácia v bežných situáciách s pomalším tempom prejavu. Jednoduchá výmena informácií. Keď potrebujete niečo súrne vybaviť, v krátkosti informovať, zdvorilostne prehodiť zopár viet, povedať niečo o sebe, opýtať sa na čokoľvek. Budete vedieť rozoznať známe slová, základné frázy. Učebné  materiály: angličtina / španielčina

KONVERZÁCIA

 

Zdokonalíte sa v konverzácii. S našou pomocou nájdete spôsob ako reagovať adekvátne, rýchlo a na úrovni. Dokážete porozumieť dlhšej reči, opísať svoje skúsenosti, plány, porozprávať jednoduchý príbeh. Skúsite si mimické kultúrne rozdiely, intonáciu aj melόdiu reči v prirodzenom rytme. Učebné materiály: english / espaňol 

OBCHODNÉ VZŤAHY

 

Obchodná komunikácia (písomná, telefonická, osobná). Formálny prejav, kultivovanosť, odbornosť podľa vybranej témy. Biznis etiketa na mítingoch, aj pracovných obedoch. Negociácia, argumentácia, prezentovanie dokumentov, tvorenie otázok na základe neverbálnej komunikácie. právna terminológia. Učebné materiály: english / espaňol 

PRACOVNÝ POHOVOR

 

Nacvičíme telefonický rozhovor, aj Vašu sebaprezentáciu v osobnom kontakte. Potrénujeme 20 najčastejších otázok a vhodných odpovedí, povieme si akého správania sa vyvarovať, čo určite nepovedať. Vylepšíme neverbálnu komunikáciu. Učebné materiály:  english / espaňol 

MATURITA / CERTIFIKÁT

 

Naštudujeme a podporíme improvizované rozprávanie na predpisané temy. Nadrilujeme použitie časov a pridáme odborné vyjadrovanie. Zlepšíme plynulosť a odposluch. Nacvičíme testy na nespočet spôsobov. Dosiahneme želanú úroveň. Učebné materiály:  english / espaňol 

TURIZMUS / GASTRONÓMIA

 

Dohovoríte sa v akejkoľvek cestovateľskej situácii. Naučíte sa ako na výlete komunikovať prakticky, vtipne a s úspechom. Obsahuje témy: zoznámenie sa, doprava, rezervácie, ubytovanie, orientácia v teréne, reštaurácia, sebaprezentácia, najlepšie pick-up repliky. Učebné materiály:  espaňol 

bottom of page