Každý jazyk má svoju charakteristiku, krásu, a určité zvláštnosti, ktorými sa od iných odlišuje. Niektoré budeme schopní rozoznať až pri pokročilejšej úrovni a skúsenosti s daným jazykom, iné sú už na prvé počutie evidentné. Zvuk, použitie, čistota, či špinavosť jazyka istým spôsobom reflektujú kultúrne charakteristiky kmeňa, regiónu, či národa. 

JAZYKY  -  ZAMERANIE 

 

www.go-dany.sk (lektor anglicky, spanielsky jazyk)
Anglický jazyk

 

Nezávislosť, individualizmus, rezervovanosť, suchý humor, cynizmus, štrukturalizmus, strohosť. Z pohľadu iných národov je charakteristikou, tiež vplývajúcou na jazyk a jeho použitie napríklad aj kvalita počasia, anglické jedlo, potešenie z ohovárania, či dokonca dlhý pracovný čas ..  Otestuj sa

www.go-dany.sk (lektor anglicky, spanielsky jazyk)
Španielsky jazyk

 

Viditeľné sú obsiahla slovná zásoba, schopnosť hovoriť takmer o všetkom, často o tom istom viacerými spôsobmi, emocionálna otvorenosť, hlučnosť, tradicionalizmus, nacionalizmus, extrovertnosť, poživačnosť, kulinársky maximalizmus, religióznosť, poverčivosť, spoločenskosť ..  Otestuj sa

www.go-dany.sk (doucovanie)
Slovak for foreigners

 

Slovak (slovenčina) with its beauties and odds is a rather difficult yet amazing language. We might be able to identify and appreciate taste of good solid old-fashion-ism, naturalism, as well as a bit of intolerance, submission or envy in the language. Begin an adventure of learning..  Student books

 
ZÁKLADY JAZYKA

 

Základná komunikácia v bežných situáciách s pomalším tempom prejavu. Jednoduchá výmena informácií. Keď potrebujete niečo súrne vybaviť, v krátkosti informovať, zdvorilostne prehodiť zopár viet, povedať niečo o sebe, opýtať sa na čokoľvek. Budete vedieť rozoznať známe slová, základné frázy. Učebné  materiály: english / espaňol 

KONVERZÁCIA

 

Zdokonalíte sa v konverzácii. S našou pomocou nájdete spôsob ako reagovať adekvátne, rýchlo a na úrovni. Dokážete porozumieť dlhšej reči, opísať svoje skúsenosti, plány, porozprávať jednoduchý príbeh. Skúsite si mimické kultúrne rozdiely, intonáciu aj melόdiu reči v prirodzenom rytme. Učebné materiály: english / espaňol 

OBCHODNÉ VZŤAHY

 

Obchodná komunikácia (písomná, telefonická, osobná). Formálny prejav, kultivovanosť, odbornosť podľa vybranej témy. Biznis etiketa na mítingoch, aj pracovných obedoch. Negociácia, argumentácia, prezentovanie dokumentov, tvorenie otázok na základe neverbálnej komunikácie. Učebné materiály: english / espaňol 

PRACOVNÝ POHOVOR

 

Nacvičíme telefonický rozhovor, aj Vašu sebaprezentáciu v priamom osobnom kontakte. Potrénujeme 20 najčastejších otázok a vhodných odpovedí, povieme si akého správania sa na pohovore vyvarovať, čo určite nepovedať. Vylepšíme neverbálnu komunikáciu. Učebné materiály:  english / espaňol 

MATURITA / CERTIFIKÁT

 

Naštudujeme a podporíme improvizované rozprávanie na predpisane temy. Nadrilujeme použitie časov, a pridáme odborné vyjadrovanie. Zlepšíme plynulosť a odposluch. Nacvičíme testy na nespočet spôsobov. Dosiahneme želanú úroveň. Učebné materiály:  english / espaňol 

TURIZMUS / GASTRONÓMIA

 

Dohovoríte sa v akejkoľvek cestovateľskej situácii. Naučíte sa ako na výlete komunikovať prakticky, vtipne a s úspechom. Obsahuje témy: zoznámenie sa, doprava, rezervácie, ubytovanie, orientácia v teréne, reštaurácia, sebaprezentácia, najlepšie pick-up repliky. Učebné materiály:  espaňol