top of page

NÁŠ TYPICKÝ KLIENT

Náš typický klient (Go-Dany.com)

VEREJNOSŤ

Bežný človek (zamestnaný, či práve nezamestnaný) zväčša mu ide o zdokonalenie sa v základnej komunikácii v cudzom jazyku, zlepšiť si momentálnu úroveň, oprášiť zabudnuté vedomosti, zvládnuť kvalifikačné testy v práci, byť schopný viesť v danom jazyku jednanie alebo pracovný pohovor, a podobne.

 

Aký je ten bežný človek a čo potrebuje? Bežne je komunikatívny, ale nesmelý a potrebuje povzbudiť a získať sebavedomie v cudzom jazyku, ideálne na hodine, kde sa bude môcť otvoriť a bez hanby robiť chyby. Od lektora chce, aby ho opravil, inšpiroval a aktívne viedol hodinu, i keď výnimočne sa nájdu aj takí, čo lektora takmer nepustia k slovu :)

Kto sú to tí bežní ľudia a kde pracujú? Často sú to jasne profilovaní špecialisti, manažéri, či ľudia, ktorí práve plánujú nový životný krok, alebo prechádzajú významnou životnou zmenou, a rozhodli sa trénovať a zdokonaľovať v jazyku práve so mnou.

Viď príbehy o klientoch. 

FIREMNOSŤ

Firma alebo podnikateľ (prípadne pracovný tím) väčšinou prezentujú svoje potreby zlepšiť si momentálnu úroveň, zvýšiť zamestnancom kvalifikáciu, zvládnuť kvalifikačné testy pre postup na vyššiu pozíciu, byť schopní viesť v danom jazyku obchodné jednanie, či prezentáciu, a podobne.

 

Aká je to firma a čo potrebuje? Najčastejšie ide o malé firmy a podnikateľov s dopytom kurzu pre seba a svojich zamestnancov. Buď pretože majú obchod so zahraničím, alebo majú zahraničný manažment. Keďže tu náklady účastníkom hradí zamestnávateľ, býva náročnejšie ich motivovať k systematickému prístupu a disciplíne.

Kde sú tieto firmy, ako a prečo spolupracujú práve so mnou? Sú takmer exkluzívne z Bratislavského kraja. Reagovali na môj email a rozhodli sa spolupracovať vďaka mojej flexibilite, odbornosti a referenciám.  

Viď referencie.

bottom of page