top of page

Španielsky jazyk

Go-dany.com (english, español, slovensky)

Každý jazyk má svoju charakteristiku, krásu, a určité zvláštnosti, ktorými sa od iných odlišuje. Niektoré budeme schopní rozoznať až pri pokročilejšej úrovni a skúsenosti s daným jazykom, iné sú už na prvé počutie evidentné. Zvuk, použitie, čistota, či špinavosť jazyka istým spôsobom reflektujú kultúrne charakteristiky kmeňa, regiónu, či národa.

 

V regiónoch Španielska sú to bezpochyby schopnosť hovoriť o všetkom a zároveň o ničom, často o tom istom viacerými spôsobmi, hlučnosť, tradicionalizmus, extrovertnosť, kulinársky maximalizmus, religióznosť, poverčivosť, spoločenskosť ..  Otestuj sa

Na našich hodinách, v spoločnosti domácich aj zahraničných lektorov máte vynikajúcu možnosť naučiť sa jazyk rýchlo a plynule. Všetky hodiny, kurzy a podujatia sú navrhnuté tak, aby vás preniesli do reálnych situácií, reálneho jazyka, s reálnymi výsledkami. Získate nové zručnosti, nových priateľov, novú inšpiráciu. V prirodzenom rytme, hravo a s ľahkosťou podáte svoj životný jazykový výkon. 

On-Line Hodiny

Rýchlokurz Cestovateľa

Všeobecná Španielčina

Príprava na Maturitu

Pracovný Pohovor

Obchodná Španielčina

Skupinové Konverzácie

Etudky a Improvizácie

Preklady a Korektúry

Výslovnosť a Prízvuk

Jazykový Pobyt

bottom of page