Jazykové vzdelávanie pre pracovné tímy alebo jednotlivcov v jazykoch: Angličtina, Španielčina, Slovenčina. Obsah, forma, zameranie a termíny podľa vašich preferencií na základe objednávky. Ceny od 20 EUR za hodinu strávenú vo vašej spoločnosti, prípadne na konferenčnom on-line mítingu. Súkromné hodiny sa viac prispôsobia individuálnym požiadavkám, skupinové poskytujú interakciu, podporujú teambuilding a zmysluplnú zábavu. Ponúkam aj zážitkové podujatia pre pokročilejších, vo firmách alebo v externých jazykovo exponovaných lokáciách. Podujatia sú vynikajúce pre posunutie sa zo zóny komfortu. Hravosť a prirodzenosť na všetkých úrovniach. Takéto ste ešte nezažili :)

 

PRE FIREMNÝCH KLIENTOV

Preklady (anglicky / spanielsky / slovensky)
Tlmocenie (anglicky / spanielsky / slovensky)
Jazykove Podujatia (anglicky / spanielsky / slovensky)
Preklady
 

Texty, články, knihy, weby. Korektúra v spolupráci s rodenými hovorcami cieľového jazyka. Notárske overenie. Ceny: od 15 EUR / NS. Termín dodania podľa charakteristiky a rozsahu, zvyčajne 2 NS denne.  

Tlmočenie
 

Konzekutívne tlmočenie obchodných, či neformálnych stretnutí, prednášok, konferencií, workshopov, prezentácií. Jazyky: anglický, španielsky, slovenský. Sprievodný asistentský servis. Ceny od 20 EUR / h.  

Podujatia
 

Interaktívne bilingválne podujatia a jazykové pobyty. V prirodzenom rytme, hrdo a s ľahkosťou podáte svoj životný jazykový výkon. Témy a časy podla preferencie na základe prihlášky.  Viac info

Firemné Jazykové Vzdelávanie (www.Go-Dany.sk) eng / esp / slov
 

PREKLADY  a  TLMOČENIE 

 

Odborné prekladateľské služby a tlmočenie v kombináciách: Angličtina, Španielčina, Slovenčina. Propagačné, výukové materiály, zmluvy, manuály, weby, lokalizácie. Korektúra zabezpečená v spolupráci s rodenými hovorcami cieľového jazyka. Možnosť notárskeho overenia. Podmienky dodania podľa charakteristiky a rozsahu, zvyčajne 2 NS denne. Konzekutívne tlmočenie obchodných, či neformálnych stretnutí, prednášok, konferencií, workshopov, prezentácií. Sprievodný asistentský servis. Usilujem sa splniť aj tie najvyššie požiadavky a prispôsobiť sa individuálnym potrebám klienta. Ceny: preklady od 15 € / NS. Tlmočenie od 20 € / h. Upresnenie  objednávkou

Preklady (eng / esp / slov) v oblastiach: ekonomika, financie, uctovnictvo, pravo, historia, technika, cestovny ruch, gastronomia, obchod, marketing, manazment, umenie, filozofia, ekologia
Tlmocenie (eng / esp / slov) v oblastiach: ekonomika, financie, uctovnictvo, pravo, historia, technika, cestovny ruch, gastronomia, obchod, marketing, manazment, umenie, filozofia, ekologia
Ekonomika,  Financie
 

Dokumentácie, štatistiky, infografiky, učebnice, články, prezentácie, weby. Finančné materiály, výkazy. Bankovníctvo. 

Účtovníctvo,  História, Právo

Faktúry, účtovné doklady, účtovné závierky, učebnice, zmluvy, normy, výkazy, vysvetlenia. Texty, články, knihy, komentáre. 

Technika,  Stroje,  IT

Návody, príručky, školenia, dokumentácie,výkresy, normy. Automobilový, strojársky, polygrafický, letecký priemysel. IT.

Cestovný Ruch,  Gastronómia
 

Učebnice, weby, informácie o agentúrach, hoteloch, reštauráciách. Obchod, propagácie, prezentácie, zmluvy, lokalizácie.

Obchod,  Marketing,  Manažment
 

Obchodné, propagačné, zmluvy, manuály, weby, lokalizácie. Pri marketingovom zameraní ide o preklady s citom pre obchod. 

Umenie,  Filozofia,  Ekológia
 

Autorské texty, blogy, poézia, próza, texty skladieb, výukové materiály, prednášky, literárne diela. Preklad textov, kníh. 

Title. Double click me.