PREKLADY - TLMOČENIE  (so zameraním)

 

Poskytujem odborné prekladateľské služby (do cieľového jazyka, aj naopak), taktiež konzekutívne tlmočenie v nasledujúcich kombináciách: Angličtina, Španielčina, Slovenčina. Obchodné, propagačné, výukové materiály, zmluvy, manuály, weby, lokalizácie, akékoľvek iné texty, články, knihy. Korektúra zabezpečená v spolupráci s rodenými hovorcami cieľového jazyka. Možnosť notárskeho overenia. Podmienky dodania podľa charakteristiky a rozsahu, zvyčajne do 3 dní. Konzekutívne tlmočenie obchodných, či neformálnych stretnutí, prednášok, konferencií, workshopov, prezentácií. Ceny od 15 € / NS, tlmočenie od 20 € / h. 

Preklady (eng / esp / slov) v oblastiach: ekonomika, financie, uctovnictvo, pravo, historia, technika, cestovny ruch, gastronomia, obchod, marketing, manazment, umenie, filozofia, ekologia
Tlmocenie (eng / esp / slov) v oblastiach: ekonomika, financie, uctovnictvo, pravo, historia, technika, cestovny ruch, gastronomia, obchod, marketing, manazment, umenie, filozofia, ekologia
Ekonomika,  Financie
 

Dokumentácie, štatistiky, infografiky, učebnice, prezentácie, weby. Finančné materiály, výkazy, účtovné závierky. Bankovníctvo. Preklad textov, článkov, kníh. Korektúra v spolupráci s rodenými hovorcami. 

Účtovníctvo,  Právo,  História

Faktúry, účtovné doklady, učebnice, zmluvy, zákony, vysvetlenia. Konzultácia s právnikmi s praxou. Preklad textov, článkov, kníh. Korektúra v spolupráci s rodenými hovorcami cieľového jazyka. 

Technika,  Stroje,  IT

 

Technické texty, návody, príručky, školenia, dokumentácie, výkresy, normy. Automobilový priemysel, strojársky, polygrafický, letecký, elektrotechnický .. priemysel informačných technológií. 

Cestovný Ruch,  Gastronómia
 

Učebnice, weby, informácie o agentúrach, hoteloch, reštauráciách. Obchod, propagácie, prezentácie,  zmluvy, lokalizácie.

Obchod,  Marketing,  Manažment
 

Obchodné, propagačné, zmluvy, manuály, weby, lokalizácie. Pri marketingovom zameraní ide o preklady s citom pre obchod. 

Umenie,  Filozofia,  Ekológia
 

Autorské texty, blogy, poézia aj próza, texty skladieb, výukové materiály, prednášky, literárne diela. Preklad textov, článkov, kníh. 

Firemné Jazykové Vzdelávanie (www.Go-Dany.sk) eng / esp / slov
Dokumentácie rôzneho charakteru. Obchodné,