top of page

PREKLADY - TLMOČENIE  

 

Poskytujem odborné prekladateľské služby (do cieľového jazyka, aj naopak), taktiež konzekutívne tlmočenie v nasledujúcich kombináciách: Angličtina, Španielčina, Slovenčina. So zameraním a špecializáciou špecifikovanými nižšie. Obchodné, propagačné, výukové materiály, zmluvy, manuály, weby, lokalizácie, akékoľvek iné texty, články, knihy. Korektúra zabezpečená v spolupráci s rodenými hovorcami cieľového jazyka. Možnosť notárskeho overenia. Podmienky dodania podľa charakteristiky a rozsahu, zvyčajne 2 normostrany denne. Konzekutívne tlmočenie obchodných, či neformálnych stretnutí, prednášok, konferencií, workshopov, prezentácií. Ceny od 15 € / NS, tlmočenie od 20 € / h. 

Preklady (eng / esp / slov) v oblastiach: ekonomika, financie, uctovnictvo, pravo, historia, technika, cestovny ruch, gastronomia, obchod, marketing, manazment, umenie, filozofia, ekologia
Tlmocenie (eng / esp / slov) v oblastiach: ekonomika, financie, uctovnictvo, pravo, historia, technika, cestovny ruch, gastronomia, obchod, marketing, manazment, umenie, filozofia, ekologia
Ekonomika, Financie, Bankovníctvo
 

Dokumentácie, info-grafiky, učebnice, prezentácie, weby. Finančné materiály, výkazy, účtovné závierky. Preklad textov, článkov, kníh. Korektúra v spolupráci s rodenými hovorcami.

Účtovníctvo,  História

Faktúry, účtovné doklady, učebnice, zákony, vysvetlenia. Konzultácia s odborníkmi z praxe. Preklad textov. Korektúra v spolupráci s rodenými hovorcami cieľového jazyka. 

Technika,  Stroje,  IT

 

Technické texty, návody, príručky, dokumentácie, výkresy. Automobilový priemysel, strojársky, polygrafický, elektrotechnický .. informačné technológie. 

Cestovný Ruch,  Gastronómia
 

Učebnice, weby, informácie o agentúrach, hoteloch, reštauráciách. Obchod, propagácie, prezentácie,  zmluvy, lokalizácie, články.

Obchod,  Marketing, Právo
 

Obchodné, propagačné materiály, zmluvy, manuály, weby, lokalizácie. Pri marketingovom zameraní ide o preklady s citom pre obchod. 

Umenie,  Filozofia,  Ekológia
 

Autorské texty, blogy, poézia aj próza, texty skladieb, výukové materiály, prednášky, literárne diela. Preklad textov, článkov, kníh. 

Firemné Jazykové Vzdelávanie (www.Go-Dany.sk) eng / esp / slov
Dokumentácie rôzneho charakteru. Obchodné, 
bottom of page