Pri učení sa cudzieho jazyka je nevyhnutné mať cieľ, plán, pravidlá hry a spoluhráčov. Takže definujte svoj cieľ a povedzte mi o ňom. Naplánujeme spôsob práce, frekvenciu stretnutí, pravidlá samoštúdia.  V prirodzenom rytme a s ľahkosťou podáte svoj životný jazykový výkon.

SPÔSOB PRÁCE 

Cieľ

 

Potrebujete si verbalizovať cieľ. Cieľom môže byť maturita. Či pobyt v krajine s aktívnym využitím cieľového jazyka. Schopnosť nadviazať rozhovor s cudzincom. Odprezentovanie ponuky zahraničnému obchodnému partnerovi. Hladký priebeh cudzo-jazyčného telefonátu. Schopnosť písať sofistikované emaily, blogy, nebodaj poviedky a poéziu v zvolenom jazyku. 

Plán

 

Bez plánu, zostane váš cieľ iba nedosiahnuteľnou túžbou. Dobrý plán obsahuje okrem cieľa aj termínyhodiny s lektorom, samoštúdium, testy a overovanie progresu v teréne. Je mojou úlohou vám s prípravou a realizáciou plánu pomôcť.

Spoluhráči

 

Zmyslom existencie spoluhráčov je hrať s vami túto hru. Spoluhráčmi môžu byť členovia rodiny, kolegovia, kamaráti, či iné obete vašich komunikačných chúťok. Môžete, ale nemusíte ich s hrou oboznámiť. Dôležité však je hrať ´do aleluja´. Ako bol býval raz povedal pán Karel Gott: "V našem věku Láďo, hlavní je to jednoduše dělat, a nepřestat" :)