top of page

Pri osvojovaní si cudzieho jazyka je dôležité mať cieľ, plán, pravidlá hry a spoluhráčov. Takže definujte svoj cieľ a povedzte mi o ňom. Naplánujeme spôsob práce, frekvenciu stretnutí a ďalšie pravidlá, nápomocné aj pri samo-štúdiu. V prirodzenom rytme podáte svoj životný jazykový výkon.

SPÔSOB PRÁCE 

Cieľ

 

Môže ním byť maturita. Rozhovor s cudzincom. Pobyt v krajine s využitím jazyka. Hladký priebeh cudzo-jazyčného telefonátu. Prezentovanie ponuky obchodnému partnerovi. Schopnosť napísať sofistikovaný email, blog, nebodaj poviedku v danom jazyku.

Plán

 

Bez plánu, zostane váš cieľ iba nedosiahnuteľnou túžbou. Dobrý plán obsahuje okrem cieľa aj termínyhodiny s lektorom, samoštúdium, testy a overovanie progresu v teréne. Je mojou úlohou vám s prípravou a realizáciou plánu pomôcť.

Spoluhráči

 

Spoluhráčmi môžu byť členovia rodiny, kolegovia, kamaráti, či neznámi okoloidúci. Dôležité je hrať (komunikovať) do ´aleluja´. Ako bol býval raz povedal pán Karel Gott: "V našem věku Láďo, hlavní je to jednoduše dělat. A nepřestat" :)

bottom of page